Home > Organization

Organization

Co-Chairs:

 • Hao Liu (Chiba University, Shanghai Jiao Tong University)
 • Ryutaro Himeno (RIKEN)

International Advisory Committee:

 • Kenzo Nonami (Vice-President, Chiba University, Japan)
 • Kenji Oeda (Executive Director, RIKEN, Japan)
 • Zhongqing Lin (Executive Vice-President, Shanghai Jiao Tong University)
 • Wei Shyy (Executive Vice-President & Provost, The Hong Kong University of Science and Technology, China)

Scientific committee:

Co-chairs:

 • Hao Liu (Chiba University, Japan; Shanghai Jiao Tong University, China)
 • Ryutaro Himeno (RIKEN, Japan)

Scientific committee:

 • Ken-ya Hashimoto, Wenwei Yu, Akio Namiki, Ken-ichi Tsubota, Hiroto Tanaka (Chiba University, Japan)
 • Lixu Gu, Han Tao, Lu Shi, Wenrong Hu, Fuyou Liang (Shanghai Jiao Tong University, China)
 • Kazuyasu Sugiyama (RIKEN, Japan)
 • I-Ming Hsing, Albert Chung, Shuhuai Yao (The Hong Kong University of Science and Technology, China)

Local organizing committee:

Chair:

 • Hao Liu (Chiba University, Japan)

Local organizing committee:

 • Ken-ya Hashimoto, Wenwei Yu, Akio Namiki, Ken-ichi Tsubota, Hiroto Tanaka (Chiba University, Japan)
 • Gen Masumoto (RIKEN, Japan)
 • Sanae Miyazaki (Secretary, Chiba University, Japan)